Xổ số hôm nay, cập nhật tin nhanh mới nhất, tin hot, giải trí, tử vi, bói toán, cung hoàng đạo, con giáp, phong thủy, tử vi

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Xem chồng tuổi Giáp Tý đại kỵ kết hôn

Cùng  xem bói  tuổi người chồng Giáp Tý đại kỵ kết hôn. Việc kết hôn của mỗi người đều rất quan trọng, nên xem kỹ lưỡng tuổi kết hôn phù hợp để tránh những điều không tốt lành. Nhất là cưới phải tuổi đại kỵ
TuổI Giáp Tý ĐạI Kỵ, Hiệp Hôn
Xem tu vi 2015 tuổi Giáp Tý. Trai tuổi Giáp Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. 
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tý. 
1.  Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Đinh Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổI 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
2.   Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Quí Dậu 
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly) 
3.   Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Kỷ Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly và Tuyệt Mạng) 
4.  Chồng tuổi Giáp Tý vợ tuổi Tân Dậu 
 vợ lớn hơn chồng 3 tuổi 
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
 
Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39 tuổi. 
Trong 12 con giáp đều có tuổi  Tý nam mạng và Giáp Tý nữ mạng. Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 17, 22, 23, 28, 29, 34 tuổi. 
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi 
bạn rồi mà gặp  những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu 
cảnh xa vắng. 
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay  xảy việc buồn 
phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. 
Tuổi này  trai  hay  gái  khi  có  đôi bạn số  định gặp ngườI bạn ở hướng Mẹo mới 
nhằm căn duyên. 
XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 12, 5, 9, 11, 6 và tháng 10, như sanh nhằm mấy 
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. 

Gái tuổi Giáp Tý sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 11, như sanh nhằm mấy tháng này 
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. 
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 

Tuổi GIÁP TÝ Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng
Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ 
(Chồng vợ đồng một tuổI) 
LờI giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ  chồng  đặng có danh giá và quyền tước, nhiều người hay  thương 
mến, hào tài ấm no, hào con, rất ít hoặc không con, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ 
tự. 
Tánh người vợ  tánh sánh  lanh lẹ, hay giao  thiệp hay  lo  tính, ăn nói việc chi cũng 
dễ, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, sống chung với nhau làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ẤT SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh thiếu nghèo 
một  thời gian. Qua hạn mới đậu  tài, hào  tài no đủ, hào con rất  ít, vật dụng  trong nhà 
thường dùng. 
Tánh người vợ hay rầy nói, bổn thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh 
tình vợ chồng  ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên nhẫn nại và cần năng ngày hậu cũng 
ấm no. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn chung lo 
với nhau. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ  chồng  như  có  phước  thì hưởng giàu. Còn  thiếu  phướng  thì  đặng 
khá. Nhưng phảI chịu cảnh thành  bại nhiều phen rồi sau mới tốt, hào tài đủ dùng, hào 
con không có, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ chơn hay đi, hay  giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay  hao 
phá  tài,  tánh  tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau kiên cố sẽ đặng 
lập nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo cần  ăng, v ề hào 
con thiếu phước. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tứ Đạt Đạo vợ  chồng  việc  làm ăn đặng dễ dàng, cầu  lo  việc chi cũng  có người quý 
nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. 
Tánh người vợ đảm đang, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài mà cũng hay 
hao phá t ài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau nên cần 
năng cũng đặng ấm no. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, về hào  tài hay 
luân chuyển. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) 

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam  Vinh  Hiển, vợ  chồng  đặng  có  danh  giá  và  có  chức  phận,  người  đời  hay mến 
thương, hào tài tương vượng, hào con rất ít, v ật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. 
Tánh người vợ hiền,  thông minh  có kỹ lưỡng, bản  thân  có  tiểu tật,  tánh  tình vợ 
chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn s ẽ lập nên sự nghiệp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước. 

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổi CANH NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài 
bình thường, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ  bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình 
vợ  chồng  hay tương  xung, về lời  tiếng  không  đặng  hòa hạp,  chung  ở  nên cẩn nại 
thương lẫn với nhau làm ăn mới đặng. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn. 

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI T ÂN M ÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổI) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng phát đạt. Phải chịu cảnh  thiếu nghèo một 
thời gian, qua hạn mới phát đạt, hào tài đủ no, hào con thiểu  ố, vật dụng trong nhà đủ 
dùng. 
Tánh người vợ hay rầu lo và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh 
ý vợ  chồng  không  đặng  hòa hạp  cho lắm,  nên  hòa  thuận  chung  lo với  nhau  làm  ăn 
ngày hậu cũng đặng ấm no. 
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng  này  ở với  nhau  không  đặng tốt,  nên bền  chí  và cần 
năng. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Nhứt Phú Quý vợ  chồng  như  có  phước hưởng  giàu,  còn  thiểu  phước  thì  đặng  khá, 
nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt,   hào  tài ấm no, hào con  trung 
bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ lời  tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao  thiệp,  tánh lạt  lòng,  tay 
làm có tài cũng hay hao phá tài, tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài nên luân chuyển. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 


Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi GIÁP TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổI) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít. 
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong 
mình có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng hào hạp, ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm no. 

Chồng tuổI GIÁP TÝ vợ tuổI ẤT HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổI) 
Hai tuổI này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài tương vượng, hào con rất ít. 
Tánh  người vợ  hiền,  có  duyên,  tánh  sáng,  có số tạo  giữ  tiền từ  ngày lớn  tuổi, 
miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. 
 Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ 
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. 
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, lạt lòng, bản thân 
tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, ý tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn 
tốt. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung 
bình. 
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày 
lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm  ăn ngày hậu nên nhà. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi M ẬU DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài  ấm no, hào con ít. 
Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu 
bệnh, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung 
bình. 
Tánh người vợ hay lo tính, khó tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, 
ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên chung lo làm ăn đặng. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi TÂN TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổI) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít, hoặc 
nuôi con nuôi. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay 
thật, ý tính vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau lập nên nhà. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM NGỌ 
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước. 
Tánh người vợ rộng  rãi, ưa  trồng tỉa, bản  thân có  tiểu tật, số khó giữ  tiền bạc, ở 
với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) 
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số 
Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận  thêm tốt,  trong ngòai 
sắp đặt đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. 
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài trong 
hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn tốt. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) 

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, 
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, cầu lo việc chi cũng có 
quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. 
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài 
cũng  hay  hao  phá  tài,  tánh  tình vợ  chồng  có  phần  hòa hạp, ở  đời với  nhau  kiên cố 
chung lo  cũng đặng ấm no. 
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng  trung bình, về hào  tài hay 
luân chuyển. 

ĐOÁN PHỤ THÊM 


Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi CANH THÂN 
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no hào con rất ít. 
Tánh  người vợ  hay rầu  lo,  ít  đặng  vui vẻ, bản  thân  có  tiểu tật bệnh,  ý  tình vợ 
chồng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn cũng đặng nên. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi KỶ MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) 
Hai  tuổi này ở với nhau  làm  ăn không  đặng tốt, hào  tài  đủ dùng, hào  con  trung 
bình. 
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên vui vẻ, ăn nói viêc chi cũng dễ, ở 
với nhau vợ chồng ít hòa hạp, khá thương lẫn nhau và cần năng làm ăn đặng. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi MẬU NGỌ 
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, tốt về danh giá, hào tài bình thường, hào 
con đa số. 
Tánh người vợ  lanh lẹ,  vui vẻ,  có duyên,  có số tạo giữ  tiền  tài, lời nói hay  thắc 
mắc, ý  tính vợ chồng xung khắc, nên nhẫn nại việc làm ăn mới tốt. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít. 
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính có số tạo tiền tài ngày lớn tuổi 
tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn nên nhà. 

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) 
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. 
Tánh người vợ chân hay đi nhiều,  tánh sáng, hay bôn ba  lo  tính,  trong mình có 
tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đồng lo đặng ấm no. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét